Verekeskus

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus on Eesti suurim verekomponente valmistav asutus. Verekeskus kuulub Regionaalhaigla vere- ja transplantatsioonikeskuse koosseisu. Meie ülesanne on koguda verd ning valmistada, uurida, säilitada ja väljastada verekomponente. Eesmärgiks on tagada, et Eesti tervishoiuteenuse osutajatele oleksid verekomponendid kättesaadavad ööpäev läbi. Lisaks Regionaalhaiglale saavad verekeskusest verekomponente veel 13 Eesti haiglat.

Meie missiooniks on tagada patsientidele ja arstidele kõrgel tasemel transfusioonmeditsiini teenused ja tooted, et aidata säilitada ja taastada tervist.

Oma põhieesmärkide saavutamiseks arendame järjepidevalt transfusioonmeditsiini ja pakume ühiskonna liikmetel võimalust osaleda heategevuses - vere loovutamises inimelude päästmiseks ja alalhoidmiseks.